Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Por. č.Č. zmluvyDodávateľPredmet zmluvy/ názov zmluvyZmluvne dohodnutá čiastkaMax. limit čerpania"Zmluvne navýšená čiastka dodatkami (tis. EUR)"Náklady
na celkové
plnenie
zmluvy s DPH
"Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 (tis. EUR)""Mimorozpočtové čerpanie
(tis. EUR)"
RezortObjednávateľ"Dátum podpisu (dd.mm.rok)"Dátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvyMožnosť zverejneniaPoznámka
1.reg.č.4/2009Medicalernst,s.r.o., Humenská 21, Košiceúdržba úpravovne vody s reverznou osmózou261,80 € s DPH261,80 €nie4 974,20žiadne, hradené z bežného účtu (BÚ)nieMZ SRDFN Košice3.2.20091.1.200931.12.2010nie, nie je obm.žiadna
2.reg.č.55/2004 IMPAX Trading,s.r.o.Bratislavaservis dialyz.prístrojov GAMBRO15,60€/hod. 15,60 €nie17 906,86hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice10.6.20041.6.200431.12.2012nie, nie je obm.žiadna
3.reg.č.47/2004LCS Electronics,s.r.o., Košiceservis,dodávka upgradov a hot-line inform.systému DFN v napojení na zdrav.poisťovne697,07 €/1mesiac+ DPH697,07 €nie148 689,97hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice30.4.20041.5.2004doba neurčitánie, nie je obm.žiadna
4.reg.č.59/2004 Fresenius Medical Care Slovensko,s.r.o.údržba a servis dialyz.prístrojov Fresenius796,65 €/1 dialyz.prístroj/1rok796,65 €áno Dodatok - rozšírenie predmetu zmluvy o 1 ďalší prístroj - zvýšenie ceny o 199,16 €13 574,24hradená z BÚnieMZ SRDFN Košice9.6.20041.5.2004doba neurčitánie, nie je obm.žiadna
5.reg.č.75/2004MEDIS Nitra,s.r.o., Nitraservis servoventilátora HAMILTON GALILEO Gold32,86€/hod. a cenník32,86 €nie7 956,35hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice26.8.200426.8.200423.8.2011nie, iba ak je ozn. ako OTžiadna
6. 109/2005OPIS-Miroslav Červeňák,Košiceoprava mech.ael.pís.strojovod 8,30€/1oprava vyššie8,30 €nie1 190,24hradené z BÚnie MZ SRDFN Košice30.11.20051.1.2006doba neurčitánie, nie je obm.
7.r.č,.86/2005Národná transfúzna služba SR, Bratislavadodávka krvi a krvných derivátovcenníkcenníknie1 306 921,03hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice15.7.200515.7.2005doba neurčitánie,nie je obm.žiadna
8. 83/2005Slovenská legálna metrológia,n.o.,B.Bystricakalibrácia osobných dozimetrovod 6,30€ vyššie6,30 €nie2 386,99hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice28.6.20051.6.2005doba neurčitánie, nie je obm.žiadna
9. 78/2005Fakultná nemocnica L. Pasteura Košiceposkytovanie stravovacích služieb pre zamestnancovcenník3,10 €/1 strav.lístokáno cenník 3,10€/1 strav.lístok458 977,82hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice1.5.20051.5.2005doba neurčitánie, nie je obm.žiadna
10. 76/2005Fakultná nemocnica L. Pasteura Košiceodborné vyšetrenie krvi,krvná bankacenník výkonov2 550,00 €2 dodatky - dnes paušál 2550€ mes.65 369,03 €hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice31.5.20051.6.2005doba neurčitánie, nie je obm.žiadna
11. 113/2005Fakultná nemocnica L. Pasteura Košiceposkytovanie strav.služieb pacientomcenník6,14 €/1 strav.jednotka/1 deň528 873,16hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice21.12.20051.11.2005doba neurčitánie,nie je obm.žiadna
12. 116/2005Fakultná nemocnica L. Pasteura Košiceposkytovanie sterilizačných služiebcenníkcenníknie173 892,59hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice1.1.20061.1.2006doba neurčitánie,nie je obm.žiadna
13. 29/2006Boroš Vladimír, Vyšná kamenicaservis zariadenia EPS-el.požiarna signalizácia657,23€ za OP,39,83€ za PK na EPS657,23 €nie3 556,56hradené z BÚnieMZSRDFN Košice7.3.20067.3.2006doba neurčitánie,nie je obm.žiadna
14. 25/2006Kelbel Radoslav-servis chladničiek a mrazničiekopravy chladničiek, mrazničiek, chlad.zar.9,96€/1 hod.9,96 €nie1 390,49hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice2.1.20062.1.2006doba neurčitánie, nie je obm.žiadna
15. 7/2006Fakultná nemocnica L. Pasteura Košiceposkytovanie služieb technického a prevádzkového charakteruza prepravu, ale ajslužbu cenníkcenníknie244 381,56hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice25.1.20061.11.2005doba neurčitáNžiadna
16.r.čl.45/2006Fakultná nemocnica L. Pasteura Košiceposkytovanie medicinálnych a technických plynovpaušál 331,54€/44 vývodov + iné331,54 €nie45 614,05hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice29.3.20061.4.2006doba neurčitáNžiadna
17. 23/2007Linde Technické Plyny Slov.,s.r.o.dodávka techn.plynov vo fľašiachod 4,91€ vyššie4,91 €nie58 297,88hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice1.2.20071.2.20071.2.2012Nžiadna
18. 18/2007Kominárstvo T.REX Košicečistenie komínových prieduchov pre spotrebiče34,85€/1 prieduch34,85 €nie173,19hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice5.2.20071.1.20071.1.2012Nžiadna
19. 2/2007FUTURE ENGiNEERING SK,s.r.o.kompex.dodávka a podpora ekon.inform.systému40 229 € za licenciu a 19608€ za služby40 229 €Dodatok na inú štruktúru ceny147 933,82hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice18.12.200618.12.2006doba neurčitáAžiadna
20. 37/2007ČaSS,s.r.o. Popročupratovacie a čistiace prácecelková cena za 1 mes. s DPH 21556,67 €21 556,67 €zmena plôch, nárast minimálnych miezd, zvýšenie ceny910 354,67hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice30.4.20071.5.2007do ukončenia verejnej súťaže v rámci VONžiadna
21. 77/2007 Vokup klim,s.r.o. Oprava a údržba klim.a vzduch. od 12 € vyššiecenník + 12.00 € vyššienie7 250,32hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice19.10.200719.10.200731.12.2007Nžiadna
22. 2/2008Úrad pre dohľad nad zdrav.starostlivosťoulaboratórne vyšetreniaod 3,65 € vyššiecenník -3,65€ a vyššienie176,15žiadne, hradené z bežného účtu (BÚ)nieMZ SRDFN Košice7.1.20087.1.2008doba neurčitáNžiadna
23.18/2008Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.sterilizačné službyod 0,80€ vyššie0,80 € + cenníknie92 110,79žiadne, hradené z bežného účtu (BÚ)nieMZ SRDFN Košice25.3.200825.3.2008doba neurčitáNžiadna
24. 72/2009KOSIT,a.s., Košiceodvoz a likvidácia odpadu10,40€/1kontajner/mes10,40 €nie406,13žiadne, hradené z bežného účtu (BÚ)nieMZ SRDFN Košice26.6.20081.9.2009doba neurčitáNžiadna
25. 64/2008Fakultná nemocnica L.Pasteura Košiceslužby nemocbničnej lekárne2157,60/1mesiac2 157,60 €nie51 351,17žiadne, hradené z bežného účtu (BÚ)nieMZ SRDFN Košice1.10.20081.10.2008doba neurčitáNžiadna
26. 86/2008Centrum preventívnej cytológie,s.r.o.cytologické a biopt.vyšetreniaod 8,30€/1vyšetr. Vyššie8,30 €nie0žiadne, hradené z bežného účtu (BÚ)nieMZ SRDFN Košice16.12.200816.12.2008doba neurčitáNžiadna
27. 6/2009Výroba a obchd Švagerko,s.r.o.predaj jadnoráz.plienok10 015,00 € za 1 rok s DPH, cena za 42 mesiacov trvania zmluvy s DPH 35 052,50 €10 015,00 €nie35 052,50 €žiadne, hradené z bežného účtu (BÚ)nieMZ SRDFN Košice2.2.20095.2.20095.8.2012Nžiadna
28. 7/2009Lochman Raucher ,s.r.o.predaj jednoráz.plienkových nohavičiek1386,00 € za 1 rok s DPH6 270,00 € za 60 mesiacov bez DPHnie6 930,00 €žiadne, hradené z bežného účtu (BÚ)nieMZ SRDFN Košice2.2.20095.2.20095.12.2014Nžiadne
29. 10/2009Marián Bednár,revízie a opravy výťahovkomplex.servis 4 výťahovTOV 250 30,00€ mesačne a TLV 500 38 € mes.30,00 + 38 €nie5 309,78 €žiadne, hradené z bežného účtu (BÚ)nieMZ SR DFN Košice20.2.20091.3.2009doba neurčitáNžiadne
30. 16/2009PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie,a.s.predaj a dodávka mliečnej výživyza všetky druhy s DPH za 1 a pol roka 34340,68 €34 340,68 €nie34 340,68 €žiadne, hradené z bežného účtu (BÚ)nieMZ SRDFN Košice11.2.200915.2.200931.7.2010Nzmluva skončila dňom 31.07.2010
31. 45/2009IMUNA PHARM,a.s.dodávka krvných derivátov
Firma nesúhlasí so zverejnením zmluvy
cena za všetky druhy za 1 rok bez DPH 27 974,55 €27 974,55 €nie33 289,71 €žiadne, hradené z bežného účtu (BÚ)nieMZ SRDFN Košice7.5.2091.5.200931.8.2010Nzmluva konči 31.8.2010
32. 46/2009IMUNA PHARM,a.s.infúzne roztoky
Firma nesúhlasí so zverejnením zmluvy
cena za 1,5 roka za všetky druhy bez DPH 29 074,00 €29 074,00 €nie34 598,06 €žiadne, hradené z bežného účtu (BÚ)nieMZ SRDFN Košice7.5.20091.5.200931.10.2010Nzmluva konči dňom 31.10.2010
33. 70/2009J.Mičo-TIP-TOP,Prešovdodávka a predaj chladenej stravy2,13 €/1balíček stravy2,13 €nie14 792,89 €žiadne, hradené z bežného účtu (BÚ)nieMZ SRDFN Košice15.10.200919.10.2009doba neurčitáNžiadne
34. 2/2010REO,s.r.o. Košiceodber a likvidácia odpadu z prevádzky DFNcena za polrok s DPH 10 074,59 €za 6 mesiacov cena 10 074,59 €, cena za 18 mesiacov 30 223,77 € nie30 223,77 €žiadne, hradené z bežného účtu (BÚ)nieMZ SRDFN Košice4.1.20101.1.201031.5.2011Nzmluva predlžená o 1 rok do 31.5.2011 pri zachovaní cien
35. 6/2010KVATROMED, s.r.o. Košicestavebné úpravy - rozšírenie rozvodov kyslíka pre obj.3/48celková cena s DPH 35 656,60 €35 656,60 €nie35 656,60 €nevyčerpaná čiastka z kapitál.výdavkov vo výške 3663,38 €nieMZ SRDFN Košice29.1.201029.1.201031.12.2010Nžiadne
36. 11/2010QBE Insurance Europe

zmluva ukončená
poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu

Výpoveď a potvrdenie výpovede
2 675,92 € za štvrťrok2 675,92 €áno, pripoistenie ďalšej budovy zvýšenie o 117 € ročne19 816,02 €žiadne, hradené z bežného účtu (BÚ)nieMZ SRDFN Košice1.3.20101.3.201031.12.2011Nžiadne
37. 12/2010RÚVZ Košicechem.vyšetrenie vody a fitrov - detská dialýza269,36€ ročne269,36 €nie269,39 €žiadne, hradené z bežného účtu (BÚ)nieMZ SRDFN Košice3.3.20103.3.201031.12.2010Nžiadne
38. 13/2010 Victor Business Data,s.r.o.dodávka a montáž parkovacieho systému EasyParkcelý predmet s DPH 35 697,62 €35 697,62 €nie35 697,62 €žiadne, hradené z podnikateľskej činnostinieMZ SRDFN Košice4.3.20104.3.201018.4.2010Nžiadne
39. 16/2010Ladislav KUC - KUC PROJ, KošicePD na rekonštr. elektroinštalácie silnoprúdu pre ORL parc.celková cena 1730,00€1 730,00 €nie1 730,00 €žiadne, hradené v splátkachnieMZ SRDFN Košice23.2.201023.2.20102.9.2010Nžiadne
40. 18/2010Mesto Košiceposkytovanie stravy pre pacientov Detského centra DFN1,46 €/1 pacient1,46 €nie2 356,82 €žiadne, hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice31.12.20091.1.201031.12.2010Nžiadne
41. 21/2010UNOMED,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky za celý predmet zmluvy s DPH 21 225,81 €21 225,81 €nie21 225,81 €žiadne, hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice12.4.201012.4.201012.4.2012Nžiadne
42. 22/2010UNOMED,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky za celý predmet zmluvy s DPH 24 597,74 €24 597,74 €nie24 597,74 €žiadne, hradené z BÚnieMZ SRDFN Košice12.4.201012.4.201012.4.2012Nžiadne
43. 23/2010DARTIN Slovensko,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky za celý predmet zmluvy bez DPH 29 858,40 €29 858,40 €nie31 531,50 €žiadnenieMZ SRDFN Košice26.3.20101.4.201031.3.2012Nžiadne
44. 24/2010PHARMA GROUP,a.s.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky za celý predmet zmluvy bez DPH 21 982,78€21 982,78 €nie22 238,84 €žiadnenieMZ SRDFN Košice30.3.20101.4.201031.3.2012Nžiadne
45. 25/2010TELEFLEX Medical,s.r.o.dodávka a predaj ŠZM
firma nesúhlasí so zverejnením zmluvy
cena za 2 roky a celý predmet zmluvy bez DPH je 27 977,26€27 977,26 €nie33 292,70 €žiadnenieMZ SRDFN Košice23.4.201026.4.201026.4.2012Nžiadne
46. 27/2010Bio G, s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky a za celý predmet zmluvy bez DPH 26 056,72 €26 056,72 €nie31 007,50 €žiadnenieMZ SRDFN Košice23.4.201026.4.201026.4.2012Nžiadne
48. 28/2010SEQR-MED,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky a za celý predmet zmluvy bez DPH 16 498,30 €16 498,30 €nie19 633,00 €žiadnenieMZ SRDFN Košice23.4.201026.4.201026.4.2012Nžiadne
49. 29/2010OPTI-MED-PHARM,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky a za celý predmet zmluvy bez DPH 18 776,51 €18 776,51 €nie22 344,05 €žiadnenieMZ SRDFN Košice29.4.20101.5.20101.5.2012Nžiadne
49. 30/2010KOH-I-NOOR HARDTMUTH Slovensko,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky a za celý predmet zmluvy bez DPH 29 517,45 €29 517,45 €nie35 125,76 €žiadnenieMZ SRDFN Košice28.4.20101.5.20101.5.2012Nžiadne
50. 31/2010DISPOLAB Žilina,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky a za celý predmet zmluvy bez DPH 3 799,39 €3 799,39 €nie4 521,27 €žiadnenieMZ SRDFN Košice23.4.201026.4.201026.4.2012Nžiadne
51. 32/2010JOLLY JOKER,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky a za celý predmet zmluvy bez DPH 10 100,64 €10 100,64 €nie13 820,47 €žiadnenieMZ SRDFN Košice28.4.20101.5.20101.5.2012Nžiadne
52. 33/2010Johnson and Johnson,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky a za celý predmet zmluvy bez DPH 29 856,32 €29 856,32 €nie32 842žiadnenieMZ SRDFN Košice26.4.201015.3.201015.3.2012Nžiadne
53. 34/2010MARTEK MEDICAL SK,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky a za celý predmet zmluvy bez DPH 16 314,36 €16 314,36 €nie19 414,08 €žiadnenieMZ SRDFN Košice1.2.20101.2.201031.1.2012Nžiadne
54. 35/2010PANEP,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky a za celý predmet zmluvy bez DPH 27 325,17 €27 325,17 €nie32 343,68 €žiadnenieMZ SRDFN Košice12.4.201012.4.201012.4.2012Nžiadne
55. 36/2010Letecká vojenská nemocnica,a.s.pranie,žehlenie,bielenie nemocničnej bielizne, pracovných odevovzmluvná cena za 3 roky a všetky druhy bielizne a činností 145 656,00 € bez DPH145 656,00 €nie176 330,64 €žiadnenieMZ SRDFN Košice27.4.20101.6.201031.5.2013Nžiadne
56. 37/2010Alwil Medical,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky a za celý predmet zmluvy bez DPH 19 667,81 €19 667,81 €nie23 404,70 €žiadnenieMZ SRDFN Košice23.4.201026.4.201026.4.2012Nžiadne
57. 38/2010SARSTEDT,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky a za celý predmet zmluvy bez DPH 3 061,14 €3 061,14 €nie3 642,72 €žiadnenieMZ SRDFN Košice28.4.20101.5.20101.5.2012Nžiadne
58. 41/2010B.Braun Medical,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky a za celý predmet zmluvy bez DPH 28 401,38 €28 401,38 €nie33 803,21 €žiadnenieMZ SRDFN Košice28.4.20101.5.20101.5.2012Nžiadne
59. 42/2010BATIST Medical SK,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky a za celý predmet zmluvy bez DPH 22 472,32 €22 472,32 €nie26 742,06 €žiadnenieMZ SRDFN Košice28.4.20101.5.20101.5.2012Nžiadne
60. 43/2010BATIST Medical SK,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky a za celý predmet zmluvy bez DPH 20 670,92 €20 670,92 €nie24 598,40 €žiadnenieMZ SRDFN Košice28.4.20101.5.20101.5.2012Nžiadne
61. 45/2010MEDIS Nitra,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky a za celý predmet zmluvy bez DPH 24 898,00 €24 898,00 €nie29 628,62 €žiadnenieMZ SRDFN Košice28.4.20101.5.20101.5.2012Nžiadne
62. 46/2010STOMIA,s.r.o.dodávka a predaj ŠZMcena za 2 roky a za celý predmet zmluvy bez DPH 7 573,00 €7 573,00 €nie9 011,87 €žiadnenieMZ SRDFN Košice23.4.201026.4.201026.4.2012Nžiadne
63. 50/2010Longtrade,s.r.o.kompletná realizácia postupov verejného obstarávania Rekonštrukcia, nadstavba,prístavba DFN Košice1700,00€ bez DPH1 700,00 €nie2 023 €žiadnenieMZ SRDFN Košice30.4.20101.5.201031.12.2010Nžiadne
64. 52/2010RÚVZ Košicetestovanie funkčnosti steril.prístrojov558,20 € celková cena za rok558,20 €nie558,20 €žiadnenieMZ SRDFN Košice18.6.201018.6.201031.12.2010Nžiadne
65. 54/2010Victor Business Data,s.r.o.záručný a pozáručný servis aut.park.systému240,00 €/1 mesiac bez DPH2 880,00 €nie3 427,20 €žiadnenieMZ SRDFN Košice28.4.20101.5.201030.4.2011Nhradené z účtu pre podnikateľské činností
66. 59/2010Victor Business Data,s.r.o.dodávka a montáž aut.park.systému do podzemnej garážeza celý predmet 7 494,00 € bez DPH7 494,00 €nie8 917,86 €žiadnenieMZ SRDFN Košice9.6.20109.6.201031.12.2010Nhradené z účtu pre podnikateľské činností
67.91/2010 VIDRA a spol., s.r.o.dodávka ŠZMza celý predmet 21 903,76 € bez DPH21 903,76 €nie26 065,47 €žiadnenieMZ SRDFN Košice26.04.201026.04.201026.04.2012Nžiadne

Ceny u komodít, kde sú zmluvy uzatvárané na 1 a viac rokov sú iba predpokladané ceny, ktoré môžu byť vyššie sú uvádzané ako predpokladané ceny s tým, že môžu byť podľa reálnej potreby aj navýšené