Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Referát starostlivosti o dieťa

Sociálna sestra:
Slávka BAČOVÁ
Telefón:
055 235 3997
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Pracovná doba:
Pondelok-Piatok: 7:30 - 15:30

Charakteristika referátu

Poskytuje sociálne služ­by a sociálne poradenstvo pacientom / sprievodcom pacienta hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach a klinikách DFN, alebo ošetrených na ambulanciách DFN, na zá­kla­de hlásenia ošetrujúceho lekára, alebo na požiadanie sprievodcov dieťaťa, najčastejšie rodičov pacienta.