Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Ambulancia klinickej psychológie 1
Oddelenia detskej neurológie

Ambulancia klinickej psychológie 2

Psychológ:
Mgr. Ľudmila BÍŠOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt P3
Tel.: 055 235 3979
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 7:30 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 11:15
Piatok: 7:30 - 15:30

Ambulancia klinickej psychológie 3
Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Amb. lekár:
PhDr. Katarína FUJERIKOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice,
Ambulantný trakt P1
Tel.: 055 235 3979
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 7:30 - 11:15
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 11:15 - 15:30


Ambulancia klinickej psychológie poskytuje diagnostiku psychického vývinu u detí od najútlejšieho veku, psychologickú diagnostiku intelektových, kognitívnych schopností a osobnosti detí a dospievajúcich (od 0 - 19 rokov), najmä s ohľadom na diferenciálnu diagnostiku rôznych psychosomatických ochorení a neurologických ochorení..

V ambulancii sa realizuje aj individuálna psychoterapia - najmä relaxačná a rodinná psychoterapia, ako aj odborné poradenstvo pri výchovných problémoch u detí.

Pre časovú náročnosť vyšetrenia je potrebné sa dopredu objednať.