Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie 1
Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Amb. lekár:
MUDr. Ján ŽELEZNÍK
MUDr. Jana SMOLOVÁ
Sestra:
Zuzana PASTOROVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt P2
Tel.: 055 235 2314
Ordinačné hodiny:
Pondelok: ---
Utorok: 8:00 - 14:00
Streda: 8:00 - 14:00
Štvrtok: 8:00 - 10:30
Piatok: 9:00 - 13:00
Odbery:
Utorok - Streda: 7:30 - 8:30

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie 2
Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Amb. lekár:
MUDr. Anna FEKETEOVÁ
Sestra:
Bc. Patrícia CSURILLOVÁ
Mgr. Veronika TOMÁŠKOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt P2
Tel.: 055 235 4151
Ordinačné hodiny:
Štv: 8:30 - 15:00 / pneumológia + cystická fibróza
Pia: 8:30 - 15:00 / pneumológia
Odbery:
Štvrtok/Piatok: 7:00 - 9:00