Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie 1
Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Amb. lekár:
MUDr. Ján ŽELEZNÍK
MUDr. Jana SMOLOVÁ
Sestra:
Zuzana PASTOROVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt P2
Tel.: 055 235 2314
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 8:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 14:00
Piatok: 8:00 - 15:00
Odbery:
Utorok - Streda: 7:30 - 8:30

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie 2
Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Amb. lekár:
MUDr. Anna FEKETEOVÁ
Sestra:
Mgr. Veronika TOMÁŠKOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt P2
Tel.: 055 235 4151
Ordinačné hodiny:
Str: 12:30 - 14:30
Pia: 8:00 - 14:00
Odbery:
Piatok: 7:00 - 9:00
Amb. lekár:
MUDr. Anna FEKETEOVÁ
Sestra:
Mgr. Veronika TOMÁŠKOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt P1
Tel.: 055 235 4151
Ordinačné hodiny:
Str: 8:00 - 12:00 + Cystické fibrózy