Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

ORL oddelenie

Primár:
MUDr. Andrej KOMANTel.: 055 235 3984
e-mail: koman@dfnkosice.sk
Vedúca sestra:
Mgr. Renáta MIHALIKOVÁTel: 055 235 3842
e-mail: mihalikova@dfnkosice.sk
Telefón:
055 235 3982

Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
II. Hrebeňová budova,
suterén
Číslo sponzorského účtu ORL:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 500
Dokumentátorka:
Marianna BERNÁTOVÁ
Tel.: 055 235 2430

Charakteristika oddelenia

Oddelenie detskej otorinolaryngológie je súčasťou DFN Ko­ši­ce od roku 1989. Špecializujeme sa na liečbu novorodencov, dojčiat, detí a adolescentov s ochoreniami orgánov sluchu, nosa, hltana a krku typických pre detský vek. Jeden z dvoch operačných sálov sa venuje iba chirurgickej liečbe ochorení hlavy a krku.

Pacienti, ktorí vyžadujú prijatie do nemocnice z dôvodu ORL ochorení môžu využívať nové moderné priestory. Oddelenie je špecifické tým, že poskytuje dvojlôžkové izby technicky pri­pra­ve­né na pooperačnú starostlivosť a pre pobyt doprovodu (matky) s dieťaťom na piatich izbách. Tieto izby boli vybudované vďaka významnej sponzorskej aktivite McDonalds Charities v roku 2010. Úroveň vybavenia izieb je nadštandardná a ceny izieb sú uvedené v aktuálnom cenníku DFN. .

Z odborného hľadiska sa venujeme širokej škále ochorení orgánov hlavy a krku od bežných zápalov stredného ucha až po poruchy dýchania spôsobenými upchatím horných dýchacích ciest a nádormi hlavy, krku a štítnej žľazy.

Naši detskí otorinolarynoglógovia liečia mnohé vzácne ochorenia typické pre detský vek, ktoré vyžadujú diagnostické a terapeutické skúsenosti, cielenú liečbu, komplexnú chirurgickú starostlivosť a hlavne medziodborovú spo­lu­prá­cu špecialistov Detskej fakultnej nemocnice. Dlhoročné chirurgické skúsenosti otorinolaryngológov a prepracované postupy v  neodkladnej starostlivosti o dýchacie cesty pediatrov intenzivistov a anestésiológov zachraňujú život detí od najútlejšieho veku napriek, často nerovnému boju. Náš tým detských otorinolarynogológov, foniatrov, sestier, zdravotných asistentov je pripravený poradiť a pomôcť Vám a Vášmu dieťaťu komplexne, najnovšími metódami vyšetrení a liečby v prostredí zameranom na dieťa. Skúsenosti a tréning dovoľujú liečbu naprieč spektrom ORL problémov v detskom veku s použitím pokrokových chirurgických techník.

Liečime:

Vyšetrujeme:

Ambulantná časť