Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Otorinolaryngologická ambulancia 1
ORL oddelenia

Amb. lekár:
MUDr. Andrej KOMAN
MUDr. Lucia BOLDIŽÁROVÁ
MUDr. Anna HRADSKÁ
MUDr. Michal KUŠLITA
Sestra:
Bc. Šarlota HALASOVÁ
Mgr. Anna HANDROVÁ
Dana HUROVÁ
Bc. Eva NIŽNIKOVÁ
Bc. Daniela NEMERGUTOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt S4
Tel.: 055 235 2734
Ordinačné hodiny:
Denne: 8:00 - 13:00


Certifikát kvality ISO 9001 - 2008

Ako jediné pracovisko v regióne vykonávame diagnostiku a liečbu nie­len bežných zápalov stredného ucha krku a prinosových dutín, ale aj najťažších foriem zápalových a nádorových ochorení, ako i úrazov detí v prostredí priateľskom k dieťaťu .  Simultánne ošetrujeme pacientov na troch až šty­roch ambulantných pracoviskách . Ročne ošetríme 11000 detí v doprovode rodičov . Koncentrujeme špecializovanú starostlivosť pre deti s nadregionálnou pôsobnosťou.

Ambulantne realizujeme od jednoduchých, až po náročné inštrumentárne vyšetrenia, pri ktorých deti vedie skúsený a empatický personál.

Špecializujeme sa na pokročilé ochorenia ORL orgánov detí, s ktorými ostatné otorinolaryngologické oddelenia a ambulancie nemajú skúsenosti, alebo liečbu odkladajú.

Vyšetrujeme:

Kombináciiou unikátneho videoreťazca fy STORZ a endoskopov OLYMPUS dokážeme vyšetriť vaše deti od najútlejšieho veku. 

Vykonávame:

V koordinácii s foniatrickou ambulanciou:

Vykonávame BERA, DPOAE vyšetrenie novorodencov.

Skúsenosti rodičov a našich pacientov hovoria o tom, ako ľahko sa dá vyšetriť dieťa ak je v našich rukách.