Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Centrálny operačný trakt (COT)

Primár:
MUDr. Milan KURÁK
Manažérka dennej zmeny:
Jana ŽÁKOVÁ
Telefón:
055 235 4878
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
II. hrebeňová budova,
4. poschodie

Charakteristika oddelenia

Centrálny operačný trakt (COT) vznikol ako samostatné oddelenie DFN od 1.októbra 2009.

Od 21. januára 2015 je v prevádzke nový operačný trakt.
Je umiestnený v strednej hrebeňovej budove DFN nad Oddelením detskej chirurgie.

Operačný trakt a jeho prístrojové vybavenie sú súčasťou projektu Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba DFN Ko­ši­ce, ktorý je spolufinancovaný z operačného programu Zdravotníctvo Európskej únie.

K dispozícii sú tri moderne vybavené operačné sály, ktoré slúžia predovšetkým pre potreby Oddelenia detskej chirurgie a Detského ORL oddelenia. Na COT sú operovaní aj pacienti, ktorí sú hospitalizovaní aj na os­tat­ných oddeleniach a klinikách DFN. Operačné sály sú k dispozícii v dennej a pohotovostnej prevádzke.


Na COT pracuje 8 operačných sestier, 3 zdravotnícki asistenti a 3 pomocní pracovníci. Vedením COT je v súčasnosti poverená vedúca sestra Oddelenia detskej chirurgie.


V priestoroch COT je pacientom poskytovaná i bezprostredná pooperačná anestéziologická starostlivosť na zotavovacej izbe. Túto starostlivosť poskytujú kvalifikovaní anestéziológovia III.KPAIM.