Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 2
(Onkologická ambulancia)
Oddelenia detskej onkológie a hematológie

Amb. lekár:
MUDr. Igor JENČO
MUDr. Ladislav DEÁK
MUDr. Natalia GALÓOVÁ
MUDr. Viktória HALUŠKOVÁ
Sestra:
Eva FRANCOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice,
Ambulancia vstup zo zadnej časti oddelenia ODOH
Tel.: 055 235 3999
Ordinačné hodiny:
Pon: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:30
Ut: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:30
Str: 8:00 - 10:00 a 11:00 - 12:00 a 13:00 - 14:30
Štv: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:30
Pia: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:30


Ambulancia detskej onkológie poskytuje starostlivosť deťom vo veku od 0 - 18 rokov a 364 dní.

Charakteristika činnosti:

Ambulantní lekári:

MUDr. Irina Oravkinová

špecializuje sa na liečbu leukémií a lymfómov, hemangiómov

MUDr. Ladislav Deák

špecializuje sa na liečbu nádorových ochorení centrálneho nervového systému

MUDr. Igor Jenčo

špecializuje sa na liečbu nádorov kostí a mäkkých tkanív

MUDr. Natália Galóová

primár Oddelenia detskej onkológie a hematológie, špecializuje sa na liečbu hematologických malignít, leukémií, hemangiómov, v hematologickej ambulancii na liečbu rezistentných imunitných tromocytopénií, autoimúnnych hemolytických anémií, neutropénií