Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Oddelenie liečebnej výživy - mliečna kuchyňa

Vedúci asistent výživy:
Ing. Dana ŠULEKOVÁ


Tel: 055 235 4237
e-mail: sulekova@dfnkosice.sk
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Charakteristika oddelenia

Liečebná výživa je súčasťou liečebno-preventívnej starostlivosti. Významne ovplyvňuje liečebný proces chorého, znižuje náklady na medikamentóznu terapiu a tým napomáha k navráteniu a upevneniu jeho zdravia.

Asistent výživy poskytuje pre pacientov a rodičov edukácie, diétne konzultácie, poradenstvo, prepočítavanie kalorickej a biologickej hodnoty stravy z predložených jedálnych lístkov.

Na základe odporúčania lekára DFN v prípade diétnej konzultácie je možné kontaktovať asistenta výživy v pondelok v čase od 12:30 - 15:00 na telefónnom čísle: 055 235 2581.

Mliečna kuchyňa zabezpečuje prípravu mliečnej výživy pre novorodencov a dojčatá hospitalizované v DFN Košice, vrátane baby stravy pre pacientov do 2 rokov.

Informácie pre rodičov: diéty