Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Oddelenie detskej neurológie

Primár:
MUDr. Eva ZAVADILIKOVÁ


Tel.: 055 235 2684
e-mail: evazavadilikova@dfnkosice.sk
Vedúca sestra:
Mgr. Michal BABJARČÍK


Tel.: 055 235 2683
e-mail: babjarcik@dfnkosice.sk
Telefón:
055 235 3743

Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
III. Hrebeňová budova,
2. poschodie
Číslo sponzorského účtu
Oddelenia detskej neurológie:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 640

Charakteristika oddelenia

Detské neurologické oddelenie je vysokošpecializované oddelenie, druhé v SR, ktoré sa zaoberá diagnostikou a liečbou:

Realizuje vyšetrenia:

Pri svojej činnosti sa snažíme nie­len diagnostikovať a liečiť ochorenia nervového systému, ale najmä predchádzať ich rozvinutiu do takej formy, ktorá môže invalidizovať jedinca na celý život .

Ambulantná časť