Detská fakultná nemocnica Košice

Pracovné príležitosti

Ing. Viera BABICOVÁ
Referát personalistiky
Detská fakultná nemocnica Košice
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Tel.: 055 235 2865
e-mail: babicova@dfnkosice.sk
Voľné pracovné miesta

Oznámenia o voľnom pracovnom mieste v DFN Ko­ši­ce.


Vyhlásenie výberového konania

Vyhlásene výberového konania v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov na obsadenie pracovnej po­zí­cie v DFN Ko­ši­ce.