Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Nemocničná lekáreň DFN Košice

Vedúci Farmaceut:
Mgr. Jana SUCHÁ
e-mail: sucha@dfnkosice.sk

Farmaceut:
PharmDr. Michaela KOŽÁROVÁ
Farmaceutický laborant:
Miriam MADEJOVÁ
Dáša KLÉRIOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
III. Hrebeňová budova, suterén

Telefón:
055 235 3973,055 235 3974
e-mail:
ustavna.lekaren@dfnkosice.sk

O nás

Nemocničná lekáreň poskytuje lekárenskú starostlivosť klinikám, oddeleniam, ambulanciám a špecializovaným pracoviskám Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.

Nemocničná lekáreň neposkytuje služ­by verejnej lekárne.
Lekárenskú starostlivosť pre ve­rej­nosť poskytuje oddelenie Nemocničnej lekárne - lekáreň Včielka.

Činnosť

Oddelenia

Odborné aktivity

Pracovníci lekárne sa pravidelne zúčastňujú na odborných podujatiach v rámci kontinuálneho vzdelávania organizovaných SleK a SZU, ako aj na rôznych seminároch, konferenciách a kongresoch o nemocničnom lekárenstve.

Prevádzkový čas

Po - Pia: 7:00 - 15:30

Prístup pre dodávateľov

Cez podzemné parkovisko DFN