Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a DFN

Prednosta kliniky:
MUDr. Mária PISARČÍKOVÁ, PhD.

Tel.: 055 2354137
e-mail: pisarcikova@dfnkosice.sk
Zástupca prednostu:
MUDr. Gabriela TISCHLER, MPH


Tel.: 055 2354252
e-mail: tischler@dfnkosice.sk
Vedúca sestra:
Mgr. Lucia BEHUNOVÁTel.: 055 2354133
e-mail: behunova@dfnkosice.sk
Telefón:
Lôžková časť: 055 235 4143
Fax: 055 685 38 89
Ambulancia - predanestéziologické vyšetrenie: 055 235 2801
Číslo sponzorského účtu KPAIM:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 611
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
II. Hrebeňová budova,
2. poschodie


KPAIM DFN Ko­ši­ce a UPJŠ LF bola zriadená ku 15.01.2017. Od 01.08.2007 do 31. 08.2 016 bola výukovým pracoviskom FZŠŠ, neskôr LF SZU v Bratislave. Konkrétnou náplňou činnosti je komplexná zdravotná starostlivosť o deti vo veku 0 až < 19 rokov, ktorých zdravotný stav vyžaduje resuscitačnú alebo intenzívnu starostlivosť.

Charakteristika kliniky

1. Lôžková časť

2. Anestéziologická činnosť

3. Iné

4. VzdelávanieHospitalizácia sprievodcu

Hospitalizácia sprievodcu je možná na nadštandardnej izbe (2 lôžka), ktoré sú umiestnené pri vstupe na kliniku. Platba je zverejnená v aktuálnom cenníku DFN Ko­ši­ce. Pria­mo v izbe pacienta nie je možné umiestniť lôžko sprievodcu.


Občianske združenie Detské ARO Košice

V roku 2010 bolo na podporu a zlepšenie činnosti III. KPAIM pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti založené Občianske združenie Detské ARO Ko­ši­ce.


Postele pre kliniku zakúpilo Občianske združenie detské ARO Košice

...ďakujeme.

Informácie pre rodičov

Ambulantná časť