Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Ambulancia pediatrickej kardiológie 1
Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Amb. lekár:
MUDr. Juraj HEDVIG, PhD.

Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice,
Ambulantný trakt P1
Tel.: 055 235 2394
Ordinačné hodiny:
Utorok:
7:30 - 9:00 odbery 9:00 - 13:30

Ambulancia pediatrickej kardiológie 1
Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Amb. lekár:
MUDr. Marta HERICHOVÁ
Sestra:
Mgr. Anastázia TRÁVNIČKOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice,
Ambulantný trakt P3
Tel.: 055 235 2801
Ordinačné hodiny:
Streda: 8:00 - 12:00
Štvrtok: 8:00 - 13:00
Piatok: 8:00 - 13:30


V kardiologickej ambulancii DFN poskytujeme kompletnú starostlivosť o deti s vrodenými a získanými ochorenia srdca, dysrytmiou, hypertenziou a ďalšími ochoreniami, ktoré súvisia s kardiovaskulárnym systémom.

Deti sú objedávané na presný dátum a hodinu, čakacie doby pred ambulanciou sú minimálne.

Ambulancia pediatrickej kardiológie 2
Preventívna kardiológia
Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Amb. lekár:
Doc. MUDr. Ingrid SCHUSTEROVÁ, PhD.
Sestra:
Monika KRÁĽOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice,
Ambulantný trakt P1
Tel.: 055 235 2393
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 9:15 - 13:30