Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Primár:
MUDr. Katarína ŠALAMONOVÁTel: 055 235 3692
e-mail: salamonova@dfnkosice.sk
Fyzioterapeuti:
Mgr. Magdaléna BAČOVÁ
Bc. Lucia DRANGOVÁ
Natália GALLOVÁ
Mgr. Nicol BROŽKOVÁ
Bc. Eva VINNAIOVÁ
Manažérka dennej zmeny:
Bc. Slávka SKORŠEPOVÁTel: 055 235 2479
e-mail: skorsepova@dfnkosice.sk
Číslo sponzorského účtu FRO:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 700
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
II. Hrebeňová budova,
1. poschodie

Charakteristika oddelenia

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie (FRO) sa zameriava na diagnostiku a liečbu funkčných a štrukturálnych porúch pri rôznych ochoreniach prostriedkami odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Hlavnou náplňou práce je liečba a prevencia ochorení pohybového systému, neurologických, poúrazových, ortopedických, interných ochorení, ale aj rehabilitácia po chirurgických výkonoch.

Okrem základných techník využívame me­to­di­ky:

Informácie pre rodičov:

Na vyšetrenie je potrebné priniesť:

Prepúšťaciu správu, nálezy z odborných vyšetrení, RTG snímku s popisom

Centrum CF:

Streda: 9:00 - 14:00

Objednáva sa osobne alebo telefonicky.

Ambulantná časť