Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Otorinolaryngologická ambulancia 2 - foniatria
ORL oddelenia

Amb. lekár:
MUDr. Eleonóra DZURČANINOVÁ
MUDr. Gabriela MEDOVÁ
Sestra:
Mgr. Anna HANDROVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt S4
Tel.: 055 235 3970
Ordinačné hodiny:
Ut: 8:00 - 13:00 MUDr. DZURČANINOVÁ
Št: 8:00 - 13:00 MUDr. MEDOVÁ
Je potrebné sa objednať.


Foniatrické pracovisko DFN sa venuje problematike porúch sluchu, hlasu a reči (komunikačným poruchám) v detskom veku. V diagnostike, terapii a rehabilitácii týchto porúch používa moderné prístrojové metódy v kombinácii s individuálnym prístupom k detskému pacientovi a odborným poradenstvom v rámci rodiny.

Táto ambulancia ako jediná výlučne detská ambulancia tohto zamerania v bývalom východoslovenskom kraji sa vyprofilovala ako konziliárne pracovisko pre komunikačné poruchy od ranného detského veku, vrátane novorodeneckého sluchového skríningu, a pre nespolupracujúce deti. V oblasti pedoaudioĺógie poskytuje vyšetrenie sluchu nie­len štandardnými metódami (tympanogram, stapediálne reflexy, otoakustické emisie, sluchová dráha), ale sledovanie sluchových reakcií dieťaťa (smerové sluchové reakcie, optokinetický audiogram, vyšetrenie sluchu rečou).

Pri poruchách reči sa na zá­kla­de diagnostiky príčiny zameriava na odborné poradenstvo pri rozvoji reči a špeciálnom vzdelávaní. U detských hlasových porúch uplatňuje komplexný prístup s terapiou a úpravou nie­len hlasového ale aj celkového režimu dieťaťa a s "hravou" hlasovou rehabilitáciou.

Vo všetkých uvedených oblastiach pracovisko úzko spolupracuje s ORL a ďalšími odborníkmi, čo umožňuje komplexný diagnostický aj terapeutický prístup k detskému pacientovi.

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať na tel.č. 055 235 3970, 055 235 2734