Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Funkčná diagnostika

Primár:
poverená MUDr. Marta Herichová
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Prízemie - P3, III. Hrebeňová budova,
(3. vchod)
Manažérka dennej zmeny:
PhDr. Viera SANGRETOVÁ
Tel.: 055 235 4335
EKG pracovisko:
Bc. Iveta TÓTHOVÁ
Mgr. Anastázia TRÁVNIČKOVÁ
Vyšetrenia:
-denne,
-bazálne EKG: bez objednania
-EKG,TK Holtre, ergometria: tel. obj.
Tel.: 055 235 2341
USG pracovisko:
MUDr. Anna ŠKAPINCOVÁ
Jana BODNÁROVÁ
Vyšetrenia:
-podľa rozpisu (kliniky a odd. DFN)
-po objednaní (ambulantní pacienti)
-po dohovore s vyšetr. lekárom
Tel.: 055 235 4192
EEG pracovisko:
Bc. Jana SLIVOVÁ
Mgr. Anna HOMOVÁ
Bc. Zlatica SOCHOVÁ
Anna KOVALČÍKOVÁ, dipl.s
Vyšetrenia:
-len na indikáciu neurológa

Charakteristika

Oddelenie funkčnej diagnostiky (FD) je samostatné oddelenie DFN, ktoré pre pracoviská klinických medicínskych odborov zabezpečuje vyšetrenie a posúdenie funkčného stavu srdcovocievneho systému, dýchacieho systému, mozgu a iných orgánov, s ohľadom na komplexnú diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a sledovanie efektu liečby. Vyšetrenia funkčnej diagnostiky majú interdisciplinárny charakter s využitím neinvazívnych postupov, ktoré v pediatrii preferujeme.

Pracovisko FD je umiestnené v III. hrebeňovej budove DFN v prízemí P3 (3. vchod) na prízemí v ambulantnej časti DFN Ko­ši­ce.

Pod FD sú v DFN za­hr­nu­té:

EKG pracovisko

Vykonávané vyšetrenia:

USG pracovisko

Je umiestnené na prízemí P3 (3. vchod) v III. hrebeňovej budove v ambulantnej časti DFN Ko­ši­ce.

Ultrasonografia je moderná neinvazívna diagnostická metóda v medicíne, ktorá je určená najmä na zobrazovanie vnútorných orgánov, svalov a podkožných štruktúr. Okrem veľ­kos­ti orgánov je ňou možné zobrazovať aj jednotlivé štruktúry, ich patologické zmeny alebo poškodenia, prietoky a špecifické charakteristiky. Slúži aj ako vodítko pre intervenčné výkony.

USG pracovisko poskytuje vyšetrenia:

EEG pracovisko

Je umiestnené na prízemí P3 (3. vchod) v III. hrebeňovej budove v ambulantnej časti DFN Ko­ši­ce.

EEG pracovisko poskytuje vyšetrenia:

Ostatné výkony funkčnej diagnostiky

Vyšetrenia sa vykonávajú v ambulancii FD, umiestnené na prízemí P3 (3. vchod) v III. hrebeňovej budove v ambulantnej časti DFN Ko­ši­ce.