Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie
a porúch látkovej premeny a výživy 1
Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Amb. lekár:
MUDr. Adriana DANKOVČÍKOVÁ
MUDr. Martina MIŇOVÁ
Sestra:
Eva VARGOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt P2
Tel.: 055 235 2340
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 8:00 - 15:00
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 15:00
Štvrtok: 8:00 - 14:00
Piatok: 8:00 - 15:00

Odbery:
Pon-Pia: 7:30 - 8:30

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie
a porúch látkovej premeny a výživy 2
Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Amb. lekár:
MUDr. Eva DANKOVÁ
Sestra:
Bc. Lucia HUDÁKOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt P2
Tel.: 055 235 4120
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 8:00 - 11:00
Utorok: 8:00 - 11:00
Štvrtok: 8:00 - 14:00
Odbery:
Pondelok: 7:30 - 9:00
Utorok a Štvrtok: 7:30 - 8:30

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie
a porúch látkovej premeny a výživy 3
Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Amb. lekár:
MUDr. Juliana FERENCZOVÁ, PhD.
Sestra:
Bc. Lucia HUDÁKOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt P2
Tel.: 055 235 4120
Ordinačné hodiny:
Pondelok: 11:00 - 15:00
Utorok: 11:00 - 15:00
Piatok: 9:00 - 14:00
Odbery:
Pondelok: 7:30 - 9:00
Utorok a Piatok: 7:30 - 8:30