Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Oddelenie detskej chirurgie

Primár:
MUDr. Ľubomír BOCKANIČTel.: 055 2353888
e-mail: bockanic@dfnkosice.sk
Vedúca sestra:
PhDr. Emília JANČOŠEKOVÁTel: 055 2352670
e-mail: jancosekova@dfnkosice.sk
Telefón:
Oddelenie: 055 235 3871
Izba lekárov: 055 235 2542
Vyšetrovňa: 055 235 3872
Ambulancia: 055 235 3993
Dokumentátorka:
Viera HARINGOVÁ
Tel: 055 235 2615
Číslo sponzorského účtu Oddelenia detskej chirurgie:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Variabilný symbol: 810
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
II. Hrebeňová budova,
3. poschodie

Ambulancia detskej chirurgie sa nachádza pri centrálnom príjme.

Charakteristika oddelenia

Oddelenie detskej chirurgie je jediné špecializované detsko - chirurgické pracovisko pre celý východoslovenský región. Poskytujeme komplexnú liečebno - preventívnu starostlivosť v odbore detská chirurgia od novorodeneckého veku do dovŕšenia 19. roku veku. Vykonávame plánované aj urgentné operácie chirurgických ochorení detského veku, vrátane komplexného riešenia všetkých vrodených malformácií tráviaceho traktu, brušnej steny, hrudníkovej steny a pľúc u novorodencov a operujeme detských pacientov s onkologickým ochorením.

Progresívne sú zavádzané najnovšie akceptované operačné postupy v detskej chirurgii, napríklad pri operáciách atrézií pažeráka, anorektálnych malformácií, defektov steny brušnej a iných vrodených alebo získaných chirurgických ochoreniach. Vykonávame laparoskopické operácie v brušnej chirurgii. Od roku 2009 aj torakoskopické resekcie pľúc. V urgentných prípadoch poskytuje permanentnú konzultačnú činnosť pre všetky neonatologické, pediatrické a chirurgické - v prípade potreby aj iné oddelenia východoslovenského regiónu. Pre chronických, dispenzarizovaných a nie akútnych pacientov vykonávame detsko - chirurgickú poradňu každú stredu od 8:00 do 12:30 v ambulancii polikliniky. V komplexnej starostlivosti o najťažšie prípady, kedy je potrebný multidisciplinárny prístup úzko spolupracuje najmä s novorodeneckou JIRS, KPAIM a klinikami a oddeleniami DFN.

Naše nové oddelenie je súčasťou projektu "Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba DFN Košice" z Operačného programu "Zdravotníctvo" a do prevádzky bolo odovzdané 12. 12. 2014. Nájdete nás na 3. poschodí  strednej hrebeňovej budovy DFN.  Hospitalizovaným pacientom slúži 8 izieb s 20 lôžkami a 2 lôžka na pooperačnej izbe. Každá izba (2-3 lôžka) je vybavená vlastnou kúpeľňou (WC, umývadlo + sprcha). Doprovod je hospitalizovaný na izbe spolu s malým dieťaťom. K dispozícii je hracia miestnosť s televízorom a kuchynka na ohrev stravy. Súčasťou oddelenia je aj toaleta pre imobilných pacientov. DFN má k dispozícii 3 nové klimatizované operačné sály, ktoré sú lokalizované pria­mo nad Oddelením detskej chirurgie (4. poschodie nadstavby). V indikovaných prípadoch po dohode s rodičmi dieťaťa vykonávame aj operácie v režime jednodňovej chirurgie.

História Oddelenia detskej chirurgie:

Podľa zachovaných do­ku­men­tov sa v Košiciach operáciám detských pacientov s vrodeným či získaným chirurgickým ochorením venovali chirurgovia už v roku 1920. Na Chirurgickej klinike FN na Rastislavovej ulici sa vykonávali operácie chirurgických ochorení získaných aj vrodených malformácií. Deti boli na operáciu a po nej prevážané z Detskej nemocnice na Moyzesovej ulici. V r.1982 vznikla Klinika detskej chirurgie, kde sa začali chirurgovia špecializovať na odbor detská chirurgia, čím došlo k jeho rozvoju, avšak z veľ­kej časti sa klinika venovala chirurgii dospelého veku. V r.1990 sa klinika transformovala na Chirurgickú kliniku, a detská chirurgia zostala jej menšou súčasťou. Až v r.2003 vzniklo prvé samostatné Oddelenie detskej chirurgie vo FNsP na Terase, ktoré sa už venovalo výlučne detskej chirurgii, čím podmienilo jej rozvoj po všetkých stránkach. V r. 2005 sa Oddelenie detskej chirurgie vyčlenilo z nemocnice pre dospelých do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach a stalo sa jej súčasťou.

Spracoval
MUDr. Ľubomír Bockanič


INFORMÁCIE PRE RODIČOV A PACIENTOV

Kde nás nájdete:

Čo operujeme:

Oddelenie detskej chirurgie neposkytuje zdravotnú starostlivosť v odbore úrazová chirurgia.

V prípade nejasnosti sa informujte na telefónnych číslach uvedených v kontaktoch.

Informácie pred operáciou:

Čo by ste mali vedieť pred operáciou Vášho dieťaťa?

Oddelenie detskej chirurgie DFN vykoná ročne stovky operácií bez komplikácií. Aby celá príprava, operácia aj pooperačné obdobie mali hladký priebeh a boli eliminované predvídateľné komplikácie pred plánovanou operáciou Vášho dieťaťa potrebujete vedieť nasledované:

  1. Deti operujeme temer výlučne len v celkovej anestézii. Pri objednaní na operáciu dostanete lístok na ktorom je uvedený termín prijatia dieťaťa do nemocnice a čo má mať dieťa vyšetrené pred operáciou, čím sa skráti pobyt Vášho dieťaťa v nemocnici. Tieto vyšetrenia realizuje príslušný obvodný detský lekár.
  2. S týmto predoperačným vyšetrením treba absolvovať predanestéziologické vyšetrenie, ktoré sa vykonáva v anestéziologickej ambulancii polikliniky utorok od 8:00 do 15:00, ostatné pracovné dni od 13:00-15:00.
  3. Predoperačné vyšetrenie nemajú byť staršie ako 2 týždne- najvhodnejšie je ich absolvovať cca týždeň pred operáciou. Ak je dieťa sledované v niektorej špecializovanej poradni( napr. kardiológia), je potrebné doložiť aj aktuálne vyšetrenie príslušného špecialistu.
  4. Ak dieťa prekonalo ochorenie dýchacích ciest a užívalo antibiotiká, musí od ukončenia užívania antibiotík uplynúť najmenej 3 týždne.
  5. S výsledkami vyšetrení sa dostavíte v určený termín na prijatie na chirurgickú ambulanciu medzi 8:00 a 9:00 hod. Dieťa môže v deň prijatia do nemocnice jesť - operácia sa vykonáva na nasledujúci deň.
  6. S dieťaťom do 6 rokov môže byť prijatý ako doprovod rodič.
  7. Prineste dieťaťu nemocničné oblečenie, toaletné potreby, v prípade Vášho prijatia ako doprovodu aj pre seba.
  8. Po prijatí dieťaťa na oddelenie budete podrobne informovaní o ďalšom priebehu a operácii ošetrujúcim lekárom - podpíšete informované súhlasy s hospitalizáciou a operáciou.
  9. Ak by Vaše dieťa ochorelo, alebo zotavovalo sa po chorobe (viď bod 4) prosíme Vás oznámiť túto skutočnosť telefonicky na tel. č: 055 235 3993. Po doliečení si treba dohodnúť nový termín operácie.

Ambulantná časť