Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Infektologická ambulancia 3

Centrum pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní
a kontraindikáciami očkovania
Detského infekčného oddelenia

Amb. lekár:
MUDr. Ingrid URBANČÍKOVÁ,
PhD., MPH
MUDr. Dana HUDÁČKOVÁ
Sestra:
Mária Kasalová, dipl.s.
Sídlo:
Tr. SNP 1, 040 11 Košice,
III. Hrebeňová budova, 3. poschodie
Tel.: 055 235 2697
Ordinačné hodiny:
Štvrtok: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
len na základe telefonického objednania


Poskytuje špecializovanú starostlivosť pre deti s dočasnými alebo trvalými kontraindikáciami očkovania alebo u ktorých sa vyskytli závažné komplikácie po očkovaní.