Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Centrum pre cystickú fibrózu

Amb. lekár:
MUDr. Anna FEKETEOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt P2
Tel.: 055 235 4151
Ordinačné hodiny:
Streda: 10:00 - 11:00


Centrum je zamerané na centralizované poskytovanie špecializovaných zdravotných výkonov pre deti s cystickou fibrózou z regiónu Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Zabezpečuje komplexnú starostlivosť pre pacientov s cystickou fibrózou vo veku od 0 do 18 rokov + 364 dní, vrátane ambulantnej a nemocničnej starostlivosti.

Činnosť screeeningového centra pre cystickú fibrózu za­hŕ­ňa klinickú a laboratórnu diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, zobrazovacie vyšetrenia, indikáciu a aplikáciu adekvátnych liečebných postupov vrátane ambulantnej intravenóznej liečby.