Detská fakultná nemocnica Košice

Ambulancie DFN Košice

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny
Kliniky pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny DFN Košice

Amb. lekár:
podľa denného rozpisu
Zodpovedný lekár:
Lekár podľa rozpisu
Sestra:
Mgr. Anastázia TRÁVNIČKOVÁ
Sídlo:
Tr. SNP 1, Košice,
Ambulantný trakt P3
Tel.: 055 235 2801
Ordinačné hodiny:
Pon/Str/Štv/Pia: 13:00 - 14:00
Utorok: 8:00 - 14:00


Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služ­by v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jed­not­li­vých oddeleniach a klinikách. Súbežne zabezpečuje získavanie informovaného súhlasu a poučenie pacienta pred podaním akéhokoľvek typu anestézie alebo analgosedácie.