Detská fakultná nemocnica Košice

Kontakty DFN Košice

Adresa:
Detská fakultná nemocnica Košice
Trieda SNP 1
040 11 Košice
Centrálny príjem:
Tel.: 055 235 4529
Informácie o telefónnych číslach DFN Košice
Informátor - vrátnica DFN Košice:
Tel.: 055 235 4101
IČO: 00 606 715
DIČ: 2020777880
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica:
SK50 8180 0000 0070 0028 0825
Sponzorský účet:
Štátna pokladnica:
SK06 8180 0000 0070 0028 0841
Riaditeľstvo:
Tel.: 055 235 2882
Fax: 055 235 2883
e-mail: sekretariat@dfnkosice.sk
Kontakt pre masmediálnu komunikáciu
Tel.: 055 235 2882
e-mail: sekretariat@dfnkosice.sk
MUDr. Katarína BAZÁROVÁ
Referát revízneho lekárstva
Tel.: 055 235 2859
e-mail: bazarova@dfnkosice.sk
PhDr. Lenka BENKOVÁ
Referát výchovy a vzdelávania
Tel.: 055 235 2865
e-mail: benkova@dfnkosice.sk
JUDr. Gabriela BALLASCHOVÁ
Právny referát a Referát kontroly
Tel: 055 235 2228
e-mail: ballaschova@dfnkosice.sk
Ing. Viera BABICOVÁ
Referát personalistiky
Tel: 055 235 2865
e-mail: babicova@dfnkosice.sk


Formulár na vyjadrenie Spokojnosti

1. naskenovaný emailom na adresu: dotaznik.spokojnosti@dfnkosice.sk
2. vhodiť do schránky s označením Dotazníky spokojnosti. Sú umiestnené na každom oddelení / klinike.
3. zaslať poštou, na adresu:
DFN Ko­ši­ce
Tr. SNP 1
040 11 Ko­ši­ce

Kontaktný formulár

Anketa