Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenia a kliniky DFN Košice

Detské centrum prof. Th. Hellbrüggeho pri DFN Košice

Prevádzka Detského centra bola ukončená k 10.11.2016.